ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενο μήνα
Ανά χρόνο Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στο μήνα
VIDEO
28 Μάϊος 2023
14 Μάϊος 2023
30 Απρίλιος 2023
09 Απρίλιος 2023
19 Μάρτιος 2023
26 Φεβρουάριος 2023
19 Φεβρουάριος 2023
12 Φεβρουάριος 2023
05 Φεβρουάριος 2023
29 Ιανουάριος 2023
24 Ιανουάριος 2023
22 Ιανουάριος 2023
20 Νοέμβριος 2022
13 Νοέμβριος 2022
23 Οκτώβριος 2022
16 Οκτώβριος 2022
09 Οκτώβριος 2022
02 Οκτώβριος 2022
25 Σεπτέμβριος 2022
18 Σεπτέμβριος 2022
28 Απρίλιος 2021
13 Νοέμβριος 2020
16 Σεπτέμβριος 2018
09 Σεπτέμβριος 2018
26 Αύγουστος 2018
19 Αύγουστος 2018
15 Αύγουστος 2018
12 Αύγουστος 2018
05 Αύγουστος 2018
29 Ιούλιος 2018
27 Ιούλιος 2017
30 Μάϊος 2017
24 Σεπτέμβριος 2016
10 Ιούλιος 2015
01 Μάϊος 2015
13 Σεπτέμβριος 2013
24 Μάϊος 2013
09 Δεκέμβριος 2012
08 Δεκέμβριος 2012
17 Αύγουστος 2012
16 Αύγουστος 2012
19 Απρίλιος 2011 

Συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν

Τό ἔργο τοῦ Ἱδρύµατος στηρίζεται: στό θέληµα καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγάπη καί τήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τῶν φίλων του, στήν ἐνεργό συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν του. Ὑπέρ αὐτῶν ἀναπέµπονται καθηµερινά εὐχαριστήριες εὐχές καί δεήσεις. Ὅσοι θέλουν νά συνδράµουν, µποροῦν νά στέλνουν τή συνδροµή ἤ τή δωρεά τους µέ ταχυδροµική ἐπιταγή στή διεύθυνση: ᾿Εκκλησιαστικό ῞Ιδρυµα «῾Ο Εὐαγγελιστής Μᾶρκος» Τ.Θ. 60060, Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης Μποροῦν ἐπίσης νά κάµουν κατάθεση στούς τραπεζικούς λογαριασµούς τοῦ Ἱδρύµατος:

᾿Εθνική Τράπεζα: 863/001512-13 (IBAN: GR97 0110 8630 0000 8630 0151 213)

Eurobank: 0026.0336.77.0200822241 (IBAN: GR2602603360000770200822241)

Τράπεζα Πειραιῶς: 5233-020163-600 (IBAN: GR59 0172 2330 0052 3302 0163 600)

Ὁ δωρητής µπορεῖ νά στείλη στό Ἵδρυµα ἀντίγραφο τῆς ἀποδείξεως τῆς καταθέσεως στήν Τράπεζα, γιά νά τοῦ ἀποσταλῆ ἡ ἀπόδειξη.