Αγαπητοί φίλοι του Αγίου Μάρκου.

Κάνουμε μια εκστρατεία αγάπης!

Το έργο του ιδρύματος είναι γνωστό, με κύριο τομέα τον ξενώνα περίθαλψης άγαμων και κακοποιημένων μητέρων "το σπίτι της Μαρίας", ώστε να αποφεύγεται η έκτρωση.
Το ίδρυμα δεν έχει σταθερούς πόρους και το έργο του στηρίζεται στην πρόνοια του Θεού και στην αγάπη των φίλων του.
Στη σημερινή εποχή της κρίσης, αντιμετωπίζει πολλαπλά οικονομικά προβλήματα διότι οι άνθρωποι που το υποστήριζαν οικονομικά μειώθηκαν, ενώ αντίθετα αυξήθηκαν οι εμπερίστατοι που καταφεύγουν σε αυτό ζητώντας βοήθεια.
Προσπαθούμε να βρούμε φίλους που επιθυμούν να γίνουν σταθεροί συνδρομητές των 10€ με μια πάγια μηνιαία τραπεζική εντολή.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παρακαλούμε να το προτείνετε και σε άλλους αδελφούς που θα ήθελαν να βοηθήσουν!

Καλό υπόλοιπο Σαρακοστής και Καλή Ανάσταση!

Οι Λογαριασμοί του ιδρύματος είναι:
Τράπεζα Πειραιώς: GR59 0172 2330 0052 3302 0163 600
Εθνική Τράπεζα: GR97 0110 8630 0000 8630 0151 213
Τράπεζα Eurobank: GR26 0260 3360 0007 7020 0822 241

 

Συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν

Τό ἔργο τοῦ Ἱδρύµατος στηρίζεται: στό θέληµα καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγάπη καί τήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τῶν φίλων του, στήν ἐνεργό συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν του. Ὑπέρ αὐτῶν ἀναπέµπονται καθηµερινά εὐχαριστήριες εὐχές καί δεήσεις. Ὅσοι θέλουν νά συνδράµουν, µποροῦν νά στέλνουν τή συνδροµή ἤ τή δωρεά τους µέ ταχυδροµική ἐπιταγή στή διεύθυνση: ᾿Εκκλησιαστικό ῞Ιδρυµα «῾Ο Εὐαγγελιστής Μᾶρκος» Τ.Θ. 60060, Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης Μποροῦν ἐπίσης νά κάµουν κατάθεση στούς τραπεζικούς λογαριασµούς τοῦ Ἱδρύµατος:

᾿Εθνική Τράπεζα: 863/001512-13 (IBAN: GR97 0110 8630 0000 8630 0151 213)

Eurobank: 0026.0336.77.0200822241 (IBAN: GR2602603360000770200822241)

Τράπεζα Πειραιῶς: 5233-020163-600 (IBAN: GR59 0172 2330 0052 3302 0163 600)

Ὁ δωρητής µπορεῖ νά στείλη στό Ἵδρυµα ἀντίγραφο τῆς ἀποδείξεως τῆς καταθέσεως στήν Τράπεζα, γιά νά τοῦ ἀποσταλῆ ἡ ἀπόδειξη.