ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενο μήνα
Ανά χρόνο Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στο μήνα
ΡΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ
25 Δεκέμβριος 2023
19 Μάρτιος 2023
05 Μάρτιος 2023
12 Φεβρουάριος 2023
22 Ιανουάριος 2023
30 Οκτώβριος 2022
23 Οκτώβριος 2022
11 Σεπτέμβριος 2022
04 Σεπτέμβριος 2022
10 Αύγουστος 2022
07 Αύγουστος 2022
10 Ιούλιος 2022
03 Ιούλιος 2022
26 Ιούνιος 2022
12 Ιούνιος 2022
05 Ιούνιος 2022
22 Μάϊος 2022
01 Μάϊος 2022
10 Απρίλιος 2022
06 Μάρτιος 2022
27 Φεβρουάριος 2022
13 Φεβρουάριος 2022
06 Φεβρουάριος 2022
30 Ιανουάριος 2022
09 Ιανουάριος 2022
01 Ιανουάριος 2022
12 Δεκέμβριος 2021
05 Δεκέμβριος 2021
28 Νοέμβριος 2021
14 Νοέμβριος 2021
07 Νοέμβριος 2021
31 Οκτώβριος 2021
24 Οκτώβριος 2021
10 Οκτώβριος 2021
03 Οκτώβριος 2021
26 Σεπτέμβριος 2021
19 Σεπτέμβριος 2021
12 Σεπτέμβριος 2021
05 Σεπτέμβριος 2021
29 Αύγουστος 2021
22 Αύγουστος 2021
08 Αύγουστος 2021
25 Ιούλιος 2021
17 Ιούλιος 2021
11 Ιούλιος 2021
29 Απρίλιος 2021
26 Απρίλιος 2021
25 Απρίλιος 2021
18 Απρίλιος 2021 

Συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν

Τό ἔργο τοῦ Ἱδρύµατος στηρίζεται: στό θέληµα καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγάπη καί τήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τῶν φίλων του, στήν ἐνεργό συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν του. Ὑπέρ αὐτῶν ἀναπέµπονται καθηµερινά εὐχαριστήριες εὐχές καί δεήσεις. Ὅσοι θέλουν νά συνδράµουν, µποροῦν νά στέλνουν τή συνδροµή ἤ τή δωρεά τους µέ ταχυδροµική ἐπιταγή στή διεύθυνση: ᾿Εκκλησιαστικό ῞Ιδρυµα «῾Ο Εὐαγγελιστής Μᾶρκος» Τ.Θ. 60060, Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης Μποροῦν ἐπίσης νά κάµουν κατάθεση στούς τραπεζικούς λογαριασµούς τοῦ Ἱδρύµατος:

᾿Εθνική Τράπεζα: 863/001512-13 (IBAN: GR97 0110 8630 0000 8630 0151 213)

Eurobank: 0026.0336.77.0200822241 (IBAN: GR2602603360000770200822241)

Τράπεζα Πειραιῶς: 5233-020163-600 (IBAN: GR59 0172 2330 0052 3302 0163 600)

Ὁ δωρητής µπορεῖ νά στείλη στό Ἵδρυµα ἀντίγραφο τῆς ἀποδείξεως τῆς καταθέσεως στήν Τράπεζα, γιά νά τοῦ ἀποσταλῆ ἡ ἀπόδειξη.