ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενο μήνα
Ανά χρόνο Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στο μήνα
ΗΧΗΤΙΚΑ
06 Ιούνιος 2023
04 Ιούνιος 2023
04 Σεπτέμβριος 2022
21 Αύγουστος 2022
14 Αύγουστος 2022
07 Αύγουστος 2022
24 Ιούλιος 2022
15 Μάϊος 2022
01 Μάϊος 2022
17 Απρίλιος 2022
16 Απρίλιος 2022
10 Απρίλιος 2022
03 Απρίλιος 2022
27 Μάρτιος 2022
25 Μάρτιος 2022
20 Μάρτιος 2022
06 Μάρτιος 2022
27 Φεβρουάριος 2022
20 Φεβρουάριος 2022
13 Φεβρουάριος 2022
12 Φεβρουάριος 2022
06 Φεβρουάριος 2022
30 Ιανουάριος 2022
23 Ιανουάριος 2022
17 Ιανουάριος 2022
16 Ιανουάριος 2022
09 Ιανουάριος 2022
07 Ιανουάριος 2022
06 Ιανουάριος 2022
19 Δεκέμβριος 2021
12 Δεκέμβριος 2021
05 Δεκέμβριος 2021
28 Νοέμβριος 2021
14 Νοέμβριος 2021
07 Νοέμβριος 2021
24 Οκτώβριος 2021
19 Σεπτέμβριος 2021
12 Σεπτέμβριος 2021
05 Σεπτέμβριος 2021
29 Αύγουστος 2021
22 Αύγουστος 2021
08 Αύγουστος 2021
25 Ιούλιος 2021
18 Ιούλιος 2021
11 Ιούλιος 2021
21 Ιούνιος 2021
20 Ιούνιος 2021
19 Ιούνιος 2021
13 Ιούνιος 2021
06 Ιούνιος 2021 

Συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν

Τό ἔργο τοῦ Ἱδρύµατος στηρίζεται: στό θέληµα καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγάπη καί τήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τῶν φίλων του, στήν ἐνεργό συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν του. Ὑπέρ αὐτῶν ἀναπέµπονται καθηµερινά εὐχαριστήριες εὐχές καί δεήσεις. Ὅσοι θέλουν νά συνδράµουν, µποροῦν νά στέλνουν τή συνδροµή ἤ τή δωρεά τους µέ ταχυδροµική ἐπιταγή στή διεύθυνση: ᾿Εκκλησιαστικό ῞Ιδρυµα «῾Ο Εὐαγγελιστής Μᾶρκος» Τ.Θ. 60060, Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης Μποροῦν ἐπίσης νά κάµουν κατάθεση στούς τραπεζικούς λογαριασµούς τοῦ Ἱδρύµατος:

᾿Εθνική Τράπεζα: 863/001512-13 (IBAN: GR97 0110 8630 0000 8630 0151 213)

Eurobank: 0026.0336.77.0200822241 (IBAN: GR2602603360000770200822241)

Τράπεζα Πειραιῶς: 5233-020163-600 (IBAN: GR59 0172 2330 0052 3302 0163 600)

Ὁ δωρητής µπορεῖ νά στείλη στό Ἵδρυµα ἀντίγραφο τῆς ἀποδείξεως τῆς καταθέσεως στήν Τράπεζα, γιά νά τοῦ ἀποσταλῆ ἡ ἀπόδειξη.