ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενο μήνα
Ανά χρόνο Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στο μήνα
23 Ιούνιος 2024
16 Ιούνιος 2024
09 Ιούνιος 2024
26 Μάϊος 2024
19 Μάϊος 2024
12 Μάϊος 2024
28 Απρίλιος 2024
19 Απρίλιος 2024
14 Απρίλιος 2024
07 Απρίλιος 2024
31 Μάρτιος 2024
17 Μάρτιος 2024
10 Μάρτιος 2024
03 Μάρτιος 2024
25 Φεβρουάριος 2024
18 Φεβρουάριος 2024
11 Φεβρουάριος 2024
04 Φεβρουάριος 2024
25 Δεκέμβριος 2023
22 Δεκέμβριος 2023
06 Ιούνιος 2023
04 Ιούνιος 2023
28 Μάϊος 2023
14 Μάϊος 2023
30 Απρίλιος 2023
09 Απρίλιος 2023
08 Απρίλιος 2023
19 Μάρτιος 2023
05 Μάρτιος 2023
26 Φεβρουάριος 2023
19 Φεβρουάριος 2023
12 Φεβρουάριος 2023
11 Φεβρουάριος 2023
05 Φεβρουάριος 2023
29 Ιανουάριος 2023
24 Ιανουάριος 2023
22 Ιανουάριος 2023
08 Ιανουάριος 2023
20 Δεκέμβριος 2022
19 Δεκέμβριος 2022
20 Νοέμβριος 2022
13 Νοέμβριος 2022
30 Οκτώβριος 2022
23 Οκτώβριος 2022 

Συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν

Τό ἔργο τοῦ Ἱδρύµατος στηρίζεται: στό θέληµα καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγάπη καί τήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τῶν φίλων του, στήν ἐνεργό συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν του. Ὑπέρ αὐτῶν ἀναπέµπονται καθηµερινά εὐχαριστήριες εὐχές καί δεήσεις. Ὅσοι θέλουν νά συνδράµουν, µποροῦν νά στέλνουν τή συνδροµή ἤ τή δωρεά τους µέ ταχυδροµική ἐπιταγή στή διεύθυνση: ᾿Εκκλησιαστικό ῞Ιδρυµα «῾Ο Εὐαγγελιστής Μᾶρκος» Τ.Θ. 60060, Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης Μποροῦν ἐπίσης νά κάµουν κατάθεση στούς τραπεζικούς λογαριασµούς τοῦ Ἱδρύµατος:

᾿Εθνική Τράπεζα: 863/001512-13 (IBAN: GR97 0110 8630 0000 8630 0151 213)

Eurobank: 0026.0336.77.0200822241 (IBAN: GR2602603360000770200822241)

Τράπεζα Πειραιῶς: 5233-020163-600 (IBAN: GR59 0172 2330 0052 3302 0163 600)

Ὁ δωρητής µπορεῖ νά στείλη στό Ἵδρυµα ἀντίγραφο τῆς ἀποδείξεως τῆς καταθέσεως στήν Τράπεζα, γιά νά τοῦ ἀποσταλῆ ἡ ἀπόδειξη.