ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενο μήνα
Ανά χρόνο Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στο μήνα

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ»

x
Εμφανίσεις : 7224

ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ»

Αγαπητοί αδελφοί,

«Χριστό̋ς γεννᾶται! ∆οξάσατε!»
«Ἐπεσκέψατο ἡµᾶ̋ς
ἐξ ὕψου̋ς ὁ Σωτήρ ἡµῶν!»

Με την ευκαιρία των εορτών της Θείας Ενανθρωπήσεως θα θέλαμε να σας κάνουμε ένα μικρό πνευματικό δώρο.

Ευχόμαστε ο εν σπηλαίω τεχθείς Κύριος να γεννηθεί και φέτος στις καρδιές όλων μας. και να φέρει αγάπη, ειρήνη και χαρά.

Ἀµήν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2021 2022

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΟΡΤΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 25-12-2021

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2021

Ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπο̋ς τοῦ Ἱδρύµατος

Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Πλευράκης 

Πίσω

 

Συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν

Τό ἔργο τοῦ Ἱδρύµατος στηρίζεται: στό θέληµα καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγάπη καί τήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τῶν φίλων του, στήν ἐνεργό συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν του. Ὑπέρ αὐτῶν ἀναπέµπονται καθηµερινά εὐχαριστήριες εὐχές καί δεήσεις. Ὅσοι θέλουν νά συνδράµουν, µποροῦν νά στέλνουν τή συνδροµή ἤ τή δωρεά τους µέ ταχυδροµική ἐπιταγή στή διεύθυνση: ᾿Εκκλησιαστικό ῞Ιδρυµα «῾Ο Εὐαγγελιστής Μᾶρκος» Τ.Θ. 60060, Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης Μποροῦν ἐπίσης νά κάµουν κατάθεση στούς τραπεζικούς λογαριασµούς τοῦ Ἱδρύµατος:

᾿Εθνική Τράπεζα: 863/001512-13 (IBAN: GR97 0110 8630 0000 8630 0151 213)

Eurobank: 0026.0336.77.0200822241 (IBAN: GR2602603360000770200822241)

Τράπεζα Πειραιῶς: 5233-020163-600 (IBAN: GR59 0172 2330 0052 3302 0163 600)

Ὁ δωρητής µπορεῖ νά στείλη στό Ἵδρυµα ἀντίγραφο τῆς ἀποδείξεως τῆς καταθέσεως στήν Τράπεζα, γιά νά τοῦ ἀποσταλῆ ἡ ἀπόδειξη.