ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Προηγούμενος μήνας Προηγούμενη μέρα Επόμενη μέρα Επόμενο μήνα
Ανά χρόνο Ανά μήνα Ανά εβδομάδα Σήμερα Αναζήτηση Μετάβαση στο μήνα
VIDEO
23 Ιούνιος 2024
16 Ιούνιος 2024
09 Ιούνιος 2024
26 Μάϊος 2024
19 Μάϊος 2024
12 Μάϊος 2024
28 Απρίλιος 2024
19 Απρίλιος 2024
14 Απρίλιος 2024
07 Απρίλιος 2024
31 Μάρτιος 2024
17 Μάρτιος 2024
10 Μάρτιος 2024
03 Μάρτιος 2024
25 Φεβρουάριος 2024
18 Φεβρουάριος 2024
11 Φεβρουάριος 2024
04 Φεβρουάριος 2024
28 Μάϊος 2023
14 Μάϊος 2023
30 Απρίλιος 2023
09 Απρίλιος 2023
19 Μάρτιος 2023
26 Φεβρουάριος 2023
19 Φεβρουάριος 2023
12 Φεβρουάριος 2023
05 Φεβρουάριος 2023
29 Ιανουάριος 2023
24 Ιανουάριος 2023
22 Ιανουάριος 2023
20 Νοέμβριος 2022
13 Νοέμβριος 2022
23 Οκτώβριος 2022
16 Οκτώβριος 2022
09 Οκτώβριος 2022
02 Οκτώβριος 2022
25 Σεπτέμβριος 2022
18 Σεπτέμβριος 2022
28 Απρίλιος 2021
13 Νοέμβριος 2020
16 Σεπτέμβριος 2018
09 Σεπτέμβριος 2018
26 Αύγουστος 2018
19 Αύγουστος 2018
15 Αύγουστος 2018 

Συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν

Τό ἔργο τοῦ Ἱδρύµατος στηρίζεται: στό θέληµα καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγάπη καί τήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τῶν φίλων του, στήν ἐνεργό συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν συνεργατῶν του. Ὑπέρ αὐτῶν ἀναπέµπονται καθηµερινά εὐχαριστήριες εὐχές καί δεήσεις. Ὅσοι θέλουν νά συνδράµουν, µποροῦν νά στέλνουν τή συνδροµή ἤ τή δωρεά τους µέ ταχυδροµική ἐπιταγή στή διεύθυνση: ᾿Εκκλησιαστικό ῞Ιδρυµα «῾Ο Εὐαγγελιστής Μᾶρκος» Τ.Θ. 60060, Τ.Κ. 57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης Μποροῦν ἐπίσης νά κάµουν κατάθεση στούς τραπεζικούς λογαριασµούς τοῦ Ἱδρύµατος:

᾿Εθνική Τράπεζα: 863/001512-13 (IBAN: GR97 0110 8630 0000 8630 0151 213)

Eurobank: 0026.0336.77.0200822241 (IBAN: GR2602603360000770200822241)

Τράπεζα Πειραιῶς: 5233-020163-600 (IBAN: GR59 0172 2330 0052 3302 0163 600)

Ὁ δωρητής µπορεῖ νά στείλη στό Ἵδρυµα ἀντίγραφο τῆς ἀποδείξεως τῆς καταθέσεως στήν Τράπεζα, γιά νά τοῦ ἀποσταλῆ ἡ ἀπόδειξη.